Μισθώσεις

Η εταιρία Copielor παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό χωρίς την υποχρέωση αγοράς του, αλλά με πρόγραμμα μακροχρόνιας μίσθωσης.
Τι είναι και γιατί σας συμφέρει ?

Η μέθοδος της μακροχρόνιας μίσθωσης είναι ο φθηνότερος τρόπος απόκτησης και χρήσης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.
 

  • Τα μισθώματα εκπίπτουν 100% από τα ακαθάριστα έσοδα.
  • Δεν δεσμεύεται τα χρήματα σας προκειμένου να αγοράσετε ένα καινούριο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα.
  • Προγραμματισμός των πάγιων εξόδων σας.


Η χρέωση πραγματοποιείται:

  • ανά παραγόμενο αντίγραφο, όταν πρόκειται για ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φωτοαντιγραφικό.
  • ανά μήνα η οποία καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τη διεύθυνση της εταιρείας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται

  • Μέρος της αποπληρωμής του μηχανήματος.
  • Όλα τα αναλλωσιμα και ανταλλακτικά του μηχανήματος (εκτός χαρτικής ύλης).
  • Όλες οι επισκέψεις και εργασίες των τεχνικών.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ?


Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί την εξαγορά του μηχανήματος ή την συνέχιση της μίσθωσης με το υπάρχον μηχάνημα καθώς και την αντικατάσταση του από κάποιο άλλο μηχάνημα.